آمیخته فعالیتهای ترفیعی مجموعه ای از تبایغات ، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به هدفهای برنامه فروش مورد استفاده قرار می گیرد.
در بررسی شرکتها همه فعالیتهای ترفیعی بعنوان سیستم های فرعی در بازار یابی شناسایی می شوند، به طور اساسی ترفیعات یا ارتقاء عبارت است از مجموعه فعالیتهای اطلاع رسانی، ترغیب و اثر گذاری که این سه کاملا با هم مربوطند. از مهمترین روشهای ترفیع : فروش حضوری، تبلیغات که خود مانند استقرار ویترینهایی در فروشگاه ، برگزار نمایشگاههای تجاری.

اهمیت ترفیع در بازاریابی

عوامل متعددی نیاز به ترفیع را مشخص می سازد : 1) افزایش فاصله فیزیکی بین تولید کننده و مصرف کننده 2) رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکتهای مرتبط به یک صنعت. متخصصان بازاریابی معتقدند که مصرف کنندگان امروزه درصدد برطرف کردن نیازهایشان هستند نه خواسته هایشان به همین دلیل شرکتها برای جلب مشتری بیشتر به اجرای برنامه های ترفیعی مناسب اقدام کرده اند.

در سیستم بازاریابی فعالیتهای ترفیعی وتشویقی نوعی کوشش برای برقراری ارتباطات است. اگر مدیری از تئوریهای ارتباطات آگاهی داشته باشد بهتر می تواند برنامه های ترفیع و تشویق را اداره و اجرا کند. به طور اساسی فرآیند ارتباطات از عناصری تشکیل شده است که عبارتند از : پیام، فرستنده پیام، وسیله و کانال پیام، گیرنده پیام.

تعیین ترکیب فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

یکی از وظایف مهم مدیریت بازاریابی تعیین موثرترین ترکیب ترفیعی است.

عوامل موثر در ترکیب ترفیع :

1- میزان پول در دسترس : از عوامل تعیین کننده ترفیع است.

2- چگونگی و ماهیت بازار : این عامل در برگیرنده حوزه جغرافیایی بازار و میزان تمرکز بازار و نوع مشتریان است.

3- ماهیت محصول : ازعوامل عرضه محصولات به مصرف کنندگان است و به ما کمک می کند از چه روشی برای فروش نوع محصول استفاده کنیم.

4- چرخه عمر محصول : هر محصول دارای منحنی عمر خاصی است به همین دلیل تصمیمات مربوط به روش ترکیب ترفیع و فعالیتهای ترفیعی با توجه به مرحله ای که محصول در آن قرار دارد اتخاذ می شود.

آمیخته ترفیع و تشویق

امروزه بعضی از شرکتها به ارتباط بازار یابی مرکب روی آورده اند و مسوولیت ها را در اختیار یک فرد قرار می دهند تا بتوانند ذهنیت واحدی بوجود آورند . اجزای آمیخته ترفیع وتشویق آگهی ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، فروش شخصی می باشد.

تبلیغات و آگهی ها

آگهی و تبلیغ علمی است که علی رغم قدمت آن هنوز در ایران نا شناخته است . این علم که هر روز علوم مختلفی از قبیل جامعه شناسی ، اقتصاد ، روانشاسی و هنر های موسیقی ، ادبیات و عکاسی را در خدمت می گیرد در رساندن پیام فروش به بازار ها و مصرف کنندگان نقش اساسی دارد. همه ما بوسیله تبلیغات احاطه شده ایم و به نحوی با آن در ارتباطیم.

تبلیغ به معنی رساندن پیام ، شناساندن امری به دیگران یا امری را خوب یا بد وانمود کردن است و پیام های دیداری و گفتاری را شامل می شود که برای ترویج عقیده با محصولی از طرف یک منبع به وسیله کانال های تبلیغاتی به کل جامعه منتقل می گردد و برای آن پول پرداخت می کند. امروزه شرکت ها بزرگ و معروف در کشورهای پیشرفته درصد بالائی از فروش خود را صرف تبلیغات می کنند.

آگهی کاربردهای بسیاری دارد از جمله ایجاد تصویر و ذهنیتی از یک سازمان و ایجاد بازار فروش برای مارکی مشخص یا اعلان یک حراج و یا حمایت از یک ایده و آرمان. آگهی وسیله مناسبی برای آگاه کردن، ترغیب ، تشویق یا متقاعد کردن خریداران و مخاطبان است.

تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها

مدیریت بازاریابی برای ایجاد برنامه آگهی وتبلیغات ،تصمیمات پنجگانه ای را اتخاذ میکند.

1- مشخص کردن اهداف: در تبلیغات اهداف باید بر مبنای تصمیمات قبلی و موضع بازار مشخص گردد. اهداف فروش و ارتباطات زیادی ممکن است دلیل عرضه آگهی باشد. آگهیها را میتوان بر اساس اینکه هدف آنها آگاه کردن ، ترغیب کردن یا یادآوری طبقه بندی کرد .

2-تصمیمات در مورد بودجه آگهی : یکی از مشکلترین تصمیمات بازاریابی تعیین بودجه آگهی است ، در شرکتهای مختلف بودجه های متفاوتی برای آگهی اختصاص می دهند که به بررسی چهار روش از تعیین بودجه می پردازیم .

الف) روش مبتنی بر امکانات شرکت : بودجه در این روش با امکانات شرکت تعیین می شودو هیچ توجهی به میزان فروش ندارد.

ب) روش درصد فروش : در این روش درصدی از کل فروش شرکت تعیین می گرددکه مزایای خوبی دارد زیرا در این روش به جای اینکه آگهی علت فروش باشد فروش علت آگهی محسوب می شود.

ج) روش برابری با رقبا : در این روش شرکت ها آگهی های رقبا را تحت نظر قرار می دهند یا هزینه آگهی آنها را در یک صنعت تخمین می زنند و با توجه به میانگین بودجه تبلیغات در آن صنعت تعیین می کنند .

د) روش مبتنی بر هدف و وظیفه : این روش، روشی منطقی در فرآیند تعیین بودجه است زیرا مدیریت را وادار می سازد مفروضات خود را راجع به رابطه بین هزینه و نتایج تبلیغات بیان کند.

3- تصمیمات در مورد پیام : پس از تعیین اهداف و بودجه آگهی مدیریت باید استراتژی خلاقانه ای را توسعه دهد در این راستا باید سه مرحله را مورد بررسی قرار دهد :

الف) تهیه پیام : در این مرحله افراد خلاق باید برای یافتن ایده های پیام و آگهی از روشهای مختلفی استفاده کنند . بسیاری از آنها از طریق صحبت کردن با مشتری و برخی به شناسایی مزیت هایی که مشتریان هنگام خرید محصول جستجو می کنند .

ب) ارزیابی و انتخاب پیام : عرضه کننده آگهی باید پیام ها را ارزیابی کند و این پیام ها دارای سه ویژگی هستند؛ مطلوبیت محصول را به مشتریان متذکر شوند، دلیل مرغوبیت کالا از مارک های رقیب ، باور کردنی باشد.

ج) اجرای پیام : در این مرحله چه گفته می شود مهم نیست بلکه چگونه گفته می شود مهم است . عرضه کننده آگهی پیام را به صورتی که توجه بازار هدف را جلب می کند ارائه دهد.

4- تصمیمات در مورد رسانه آگهی : آگهی کننده باید رسانه آگهی رابرای ارائه پیام انتخاب کند. مراحلی را که باید طی کند :

الف) تعیین رسایی ، فراوانی و اثر گذاری رسانه

ب) انتخاب از میان انواع رسانه های اصلی و عمومی

ج) انتخاب یک یا چند رسانه خاص

د) مشخص کردن زمان بندی آگهی در رسانه ها

5- ارزیابی عملیات آگهی : ارزیابی اثر ارتباطات و اثر آگهی بر فروش باید به طور منظم بعنوان قسمتی از برنامه آگهی انجام پذیرد .

الف) اثر ارتباط تبلیغات و اگهی ها

ب) اثر اگهی بر فروش

پیشبرد فروش

یکی از اجزای آمیخته ترفیع است که شامل محرکهای کوتاه مدت برای تشویق خرید یا فروش محصول است . پیشبرد فروش انواع مختلفی از ابزار ترفیعی است که برای برانگیختن واکنشهای قویتر یا سریعتر بازار طراحی شده است.

این ابزار شامل : تشویق مصرف کنندگان ، ترفیع تجاری ، تشویق فروشندگان می باشند. برخی از ابزار پیشبرد فروش برای ایجاد مشتری است که شامل یک پیام فروش به همراه فرآیندی برای ایجاد تقاضای دراز مدت مصرف کنندگان به جای تغییر خرید یک مارک به طور موقت است. این فرآیند شامل ارائه نمونه های محصول ، کوپنهای تخفیف و جایزه برای خرید محصول است.

تصمیمات اصلی در مورد پیشبرد فروش

شرکت با تعیین اهداف خود و انتخاب ابزار پیشبرد فروش برنامه ای را توسعه دهد و پس از آزمایش آن را اجرا و آن را کنترل کند و در نهایت نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد.

1- تعیین اهداف پیشبرد فروش : اهداف بر مبنای اهداف بازار یابی محصول تعیین می شود و با توجه به نوع بازار هدف متغیر خواهد بود.

2- انتخاب ابزار پیشبرد فروش : برای رسیدن به این هدف می توان از ابزار های مختلفی استفاده کرد و باید در این برنامه ریزی باید نوع بازار ، اهداف پیشبرد فروش ، رقابت تا هزینه ها و اثر بخشی هر وسیله را در نظر بگیرد.

3- ایجاد برنامه پیشبرد فروش

روابط عمومی

معمولا از روابط عمومی برای ترفیع محصولات ، افراد ، مکانها ، ایده ها ، فعالیتها ، سازمانها و حتی کشور ها استفاده می کنند. در کشورهای خارجی برای ایجاد علاقه مجدد نسبت به محصولی که فروش آنها کاهش یافته است و سازمانها برای جلب توجه وتغییر یک ذهنیت منفی سازمانی از روابط عمومی استفاده می کنند. درمورد زمان و نحوه استفاده از روابط عمومی مدیریت باید اهداف روابط عمومی را تنظیم و پیامها و وسایل را انتخاب کند و سپس برنامه ها به اجرا در آوردو نتایج را ارزیابی نماید . اولین وظیفه مدیریت این است که اهداف روابط عمومی را تنظیم کند. پس از تنظیم اهداف روابط عمومی پیامهای مطلوبی راجع به محصول بدست می آید. اجرای برنامه روابط عمومی مستلزم وقت بسیاری است.

به سختی می توان نتایج روابط عمومی را اندازه گیری کرد چون این وسیله همراه دیگر ابزار پیشبرد مورد استفاده قرار می گیرد و اثرش مستقیم است .

فروش حضوری

فروش حضوری عبارتست از انتقال اطلاعات درباره محصول ، خدمت ، ایده و نظایر اینها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید فروش حضوری با دیگر اجزای آمیخته ترفیع مانند آگهی ، پیشبرد فروش و روابط عمومی تفاوت دارد و مقایسه با آنها از مزایای بیشتری برخوردار است.

مدیریت فروش مطلوب برای سلامتی سیستم اقتصاد کشور ها ضروری است و فرصتهای زیادی را در انتخاب شغل ایجاد می کند. هدف بازاریابی افزایش فروش سود آور از طریق ارضای خواسته های بازار در دراز مدت است و فروش حضوری در این هدف نقش مهمی دارد. یکی از دلایل رشد اقتصادی چشمگیر کشورهای پیشرفته مطلوبیت فروش حضوری در سیستم بازرگانی این کشور هاست.

فرآیند فروش حضوری مجموعه ای از عملیات منطقی ای است که فروشندگان هنگام ارتباط با مشتری انجام می دهند . مثبت بودن این فرآیند به اقدام مطلوب از طرف مشتری منجر می گردد و با اطمینان یا فتن به رضایت مشتری پایان می یابد.

استراتژی های مدیریت نیروی فروش از طریق برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و برنامه ریزی کلی ترفیعی شرکت ایجاد می شود اکثر مدیران فروش قسمت عمده وقت خود را صرف یافتن آموزش و سرپرستی کارمندان و اداره عملیات مربوط به نیروی فروش می کنند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر 1388ساعت 23:54  توسط دالوند  | 
احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید ـ : اولین سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات از 11 تا 14 آبان ماه امسال در محل دانشکده صدا و سیما برگزار شد.بر پایه گزارش دریافتی از دبیرخانه سمینار کمیته علمی حدود 80 اثر دریافت کرد که 52 اثر علمی - پژوهشی و بقیه آثار، ترجمه یا جمع آوری مطالب بود که در مرحله نخست کنار گذاشته شد. از میان 52 اثر علمی - پژوهشی، 31 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

به رغم افزایش زمان ارائه مقالات از نصف روز به تمام روز تنها 24 مقاله طی سه روز سمینار فرصت ارائه یافتند.
نخستین روز سمینار به «موضوعات بازاریابی» اختصاص داشت. در دومین روز سمینار حاضران، شنونده مطالب و موضوعات روابط عمومی بودند. تبلیغات و موضوعات مرتبط با آن در سومین روز سمینار مطرح شد. در نهایت روز چهارم میزگردی با حضور استادان و صاحب نظران حوزه های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی برگزار شد.
---

بازاریابی در روز نخست

روز اول سمینار یعنی 11 آبان ماه، موضوعات بازاریابی ارائه شد. دکتر احمد روستا با عنوان بازاریابی موثر، نخستین سخنران این روز بود که مقاله وی توجه حاضران را جلب کرد.
دکتر روستا بازاریابی موثر یا دستاوردی را به عنوان رویکرد جدید در بازاریابی معرفی کرد و گفت: بازاریابی دستاوردی، رویکردی علمی - کاربردی است که همه چیز را از نقطه پایان، آغاز می کند. آنچه به عنوان آثار و نتایج و دستاوردها در بازاریابی مطرحند عبارتند از :
1- رضایت برای مشتری و ذی نفعان
2- موفقیت و مفید و موثر بودن برای بنگاه
3- برتری برای رقابت
4- ماندگاری و پایداری در بازار و صنعت
5- پشتیبانی و پذیرش در جامعه و اجتماع.
دکتر روستا برای هر یک از آثار و نتایج و دستاوردها به طور مشروح، شاخصه ها را برشمرد. برای مثال این پرسش را معرفی کرد و گفت: عناصر تامین رضایت چیست؟
الف - فرهنگ کاسبکاری
ب- بازاریابی همگانی و مشتری مداری
ج - رفتار حرفه ای
د- نزدیکی رفتار فروشنده و مصرف کننده
ذ- مدیریت انواع مشتریان.
در بخش الف - فرهنگ کاسبکاری، نخست این فرهنگ را تعریف کرد: مجموعه ای از آداب، سنن، ارزش ها و هنجارهایی است که مهم ترین شاخص های آن، راستی و درستی، انصاف و مروت، رفتار برنده - برنده، مردم داری، پاک چشمی و رعایت ظرافت های اخلاقی است. اکنون فرهنگ کاسبکاری در ما ضعیف شده است. اگر تمایل داریم به رضایت مشتریان دست یابیم، کافی است به فرهنگ پیشین «کاسبکاری در ایران» بازگردیم. ترویج فرهنگ کاسبکاری در ایران عاملی است برای تامین رضایت مشتریان و ذی نفعان.
وی پس از بررسی تمامی آثار و نتایج و دستاوردهای بازاریابی، درد جامعه کنونی ایران را در بخش بازاریابی، دور بودن حرفه ای ها دانست. برای درک دقیق حرفه ای نیز شاخصه های حرفه ای را با هفت «ت» معرفی کرد.
حرفه ای در نگاه و باور این استاد برجسته بازاریابی عبارت است از توکل، تعهد، تخصص، تعلق، تداوم، تحول و تکامل. حرفه ای کسی است که هم در اوج قله موفقیت توکل دارد و هم در عمق دره شکست توکل دارد.
برای اطلاع دقیق از دیدگاه های دکتر احمد روستا باید در انتظار کتاب سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات باشید که برگزارکنندگان سمینار چاپ و انتشار آن را نوید داده اند.

بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی)

13 آبان سومین روز سمینار
به موضوعات تبلیغات اختصاص داشت. محمد بلوریان تهرانی مشاور تبلیغات و بازاریابی از جمله سخنرانان این سمینار بود که بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی) را به عنوان موضوع سخنرانی خود ارائه کرد.
وی براساس نظر لوینسون جی کنراد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی را اینچنین توصیف کرد: بازاریابی چریکی یا پارتیزانی مجموعه روش های کوتاه، ساده، سریع، مستقیم و هدفمند است که با استفاده از کمترین منابع و حداقل هزینه در کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی را به هدف خود برساند.
به تعبیری دیگر، همان طور که یک جنگ منظم، وقت گیر، پرهزینه و نیازمند به طراحی استراتژی و تجزیه و تحلیل تهدیدهاست ولی در جنگ نامنظم (جنگ چریکی) در کوتاه ترین زمان ضربات کاری را به دشمن وارد آورده و به سرعت از محل دور می شویم، در تبلیغات چریکی نیز به همین قیاس از حداقل وسایل و امکانات و در حداقل زمان برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم.

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی:

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) است زیرا این موسسات (که در ایران بیشتر از 80 درصد بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهند) عموماً از امکانات محدودی برخوردارند.

نمونه هایی از تبلیغات چریکی:

¦ تبلیغات دهان به دهان (WOM)
¦ تبلیغات به وسیله پیامک (SMS)
¦ تبلیغات در محل های فروش (POP)
¦ تبلیغات محیطی در نقاط تصمیم گیری
¦ نوشتن مقالات در موضوعات مرتبط با محصول یا امضای تولیدکننده
¦ ارسال پیام در وب سایت ها
¦ تبلیغات در شبکه هری
¦ حضور فعال در نمایشگاه ها و ایجاد تسهیلات در معاینه و مشاهده
محصول و...

روز چهارم سمینار و میزگرد بازاریابی، روابط عمومی تبلیغات

چهارمین روز سمینار میزگردی با حضور استادان هر سه حوزه بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات برگزار شد. در این میزگرد که با ریاست احمد روستا برگزار شد، دو پرسش اساسی از هر یک از حاضران پرسیده شد: 1) جایگاه کنونی چیست؟ 2) چه پیشنهادی برای متحول شدن دارید.
روستا خود به عنوان نخستین صاحب نظر، بازاریابی ایران را در دوره گذار معرفی کرد. به باور وی بازاریابی در فضای رقابت رشد می کند، در فضای انحصار، بازاریابی منزوی و تنها خواهد شد. آنچه در بازاریابی در طول سال های گذشته بود، بازاریابی سنتی بود. و در این بازاریابی دو چیز شکل گرفت
-1 توزیع-2 تبلیغ وی برای تحول در بازاریابی نیز 10 عامل را برشمرد تا بتوانیم از بازاریابی سنتی به بازاریابی نیمه حرفه ای و نیمه علمی دست یابیم. برخی از این عوامل عبارتند از: ارتباط با جامعه و صنعت، آموزش، الگوبرداری و ...
استاد علی فروزفر از جمله صاحب نظرانی بود که در پاسخ به این پرسش که جایگاه تبلیغات در جامعه امروز چیست،چنین گفت: «سهم گردش مالی تبلیغات» منظری است که بر پایه آن می توان جایگاه تبلیغات را در جامعه امروز بررسی کرد. براساس آمارها، 50 درصد کل گردش مالی تبلیغات در اختیار آمریکاست. 30 درصد گردش مالی در دنیا مربوط به 20 کشور پیشرفته نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، و... است. 20 درصد گردش مالی تبلیغات جهان در اختیار 180 کشور دنیاست که برای ایران این سهم از یک دهم درصد به سختی تجاوز می کند.
برای تحول در روابط عمومی، کاظمی دینان پیشنهادهای زیر را عنوان کرد:
1- مجهز به دانش های متنوع و تخصص های مورد نیاز دنیا شویم
2- اخلاق حرفه ای روابط عمومی را تمرین کنیم
3- ویژگی های یک روابط عمومی را داشته باشیم
4- خلاقیت داشته باشیم
5- فرصت شناس باشیم و بتوانیم تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم.
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر 1388ساعت 12:23  توسط دالوند  | 
جوانی بهار عمر است

اما درپی این بهار هم خزان در پیش است

همیشه وشاداب وبا طراوت نمی مانیم  نیرو نشاط  مجال و حوصله جوانی  < محدود> است وگذرا .

 ولی از همین دوره پر  شتاب هم باید برای آ ینده بهره گرفت .

 بعضی امروزشان را به امید فردا  وفرداشان به حسرت واندوه  دیروز سپری می شود عمرشان بین آن < امید > واین افسوس  تقسیم می شود  وخورده هم نمی آورند . حیف است  که <<سرمایه عمر >> اینگونه تاراج شود۰

 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 19:27  توسط دالوند  | 

الف :MRS یا MiS سیستم اطلاعات مدیریت :

به مجموعه چند تا TPS که بین آنها رابطه برقرار شود MiS یا MRS گویید MRS به مدیر گزارش ترکیبی از چند TPS می دهد که ممکن است از  که سه نوع باشند. مثلا خرید خرید چند سال بررسی شود زیاد ممکن است از دو یا چند نوع باشند

این سیستم با تولید گزارشات خلاصه و ساختاری و مبنای منظم کار مدیریت را آسان می کند و از آن برای برنامه ریزی و سازماندهی نیز استفاده می شود .

MRS سیستمی است :

1.      جامع و یکپارچه امکان استفاده کاربران     وجود دارد

2.      رایانه محور:  یعنی سیستم ها باید رایانه ای با شند

3.      کاربر ماشین :یعنی کاربر و ماشین باید با یکدیگر تعامل داشته باشند

ساختار MRS:  معمولا در MRS داده هایی مورد پردازش قرار می گیرند که توسط TPS و دیگرمنابع اطلاعاتی داخلی تولید می شوند – کاربر از برنامه درخواست گزارش می کند.

 برنامه داده های موجود را جمع آوری ، اصلاح و پردازش می کنند و سپس به تهیه گزارشات مربوط می پردازد که این گزارشات هم قابل چاپ روی کاغذ و هم قابل نمایش روی صفحه نمایشگر می باشد .

دلایل انتخاب از پایگاه داده ها (چرا نباید به همه اطلاعات دسترسی داشته باشیم )

1.      ایجاد امنیت برای داده های TPS

2.      انتقال داده ها از یک رایانه به رایانه دیگر

3.      ادغام داده ها

انواع گزارشات MRS :

1.      گزارش برنامه: در این گزارشات مشخص و موضوع هم مشخص است . مثلا مدیر می گوید هر هفته گزارش فروش را می خواهد .

2.      گزارشات درخواستی : زمان و موضوع مشخص نمی شد مثلا درخواست قیمت چند قلم کالا از سازمان مرکزی در خواست کنیم  .

3.      گزارشات خاص : مثلا   دانشگاه آمار دانشجویان با معدل 19 و سن بالای 45 سال را در خواست کند .

4.      گزارشات تفصیلی : مثلا مدیر گزارش تولید را در تاریخ 1/1/88 تا 31/1/88 را

5.      گزارشات شاخص :

سیستم پردازش تعاملی :TPS

TPS سیستمی است مبتنی بر کامپیوتر که داده های خام را گرفته و بر اساس نیاز سازمان پردازش می کند و سپس آن را به اطلاعات تبدیل می کند .

اطلاعات را به روز نگاه می دارد

و پردازش حول محور عملیاتی است که به آن پردازش عملیاتی نیز می گویند فعالیت های اصلی سازمان توسط سیستم های TPS حمایت می شوند .

عملیات پردازش شامل :

1- ثبت 2- مرتب کردن3- ترکیب 4- محاسبه 5- جمع بندی 6- ذخیره 7- بازیافت 8-تولید مجدد9-نمایش سیستم TPS کلیات عملیات خود را پشتیبانی می کند و امور مربوط به محاسبات جمع بندی و ارائه گزارش را با سرعت و دقت بالا انجام می دهد

انواع پردازش :

1-    سیستم پردازش بهنگام (برخط ON LINE) ورود اطلاعات و پردازش و گزارش دهی مانده گیری و..... فاصله زمانی نیست و مدیر هر موقع که بخواهد مثلاً موجودی انبار در دست رس است (یا اطلاعات طوری کارت سوخت استان می باشد)و

2-    سیستم پردازش دسته ائی (OF LINE) :

بین ورود داده و پردازش و گزارش دهی فاصله وجود دارد مثلاً اگر مدیر اطلاعات بخواهد نمی توانیم فوری به اطلاعات بدهیم چون دسته ائی عمل می شود .

ویژگیهای TPS :

1.      پردازش داده ها بر اساس زمان بندی انجام می شود 1-روزانه 2- هفتگی ....

2.      این سیستم دارای سرعت بالا می باشد

3.      غالباً داده های و اطلاعات ساختار هستند

4.      حجم عظیمی از داده ها پردازش می شود

5.      پردازش بر اساس نیاز کاربران می باشد (یعنی هر چه بخواهیم انجام می دهد )

6.       از ساختار پیچیده کمتری بر خوردار است .

مشکلات TPS :

1.      گستردگی این سیستما و جدائی آنها از یکدیگر

2.      برای هر سیستم بایستی داده هائی مرتبط با سیستم داده شود .

سیستم پشتیبانی تصمیمات DSS:

سیستمی است مبتنی بر کامپیوتر و تعاملی که مدیران را در اتخاذ تصمیمات پشتیبانی می کند DSS از طریق بکارگیری مدلهای ریاضی قادر است مسائل پیچیده را حل و نتیجه ارائه دهد تصمیم گیری در مسائل پیچیده سازمانهای امروز تنها از طریق بکارگیری این سیستم ها امکان پذیر اگر ما OR و MIS را قاطی کنیم DSS می شود .

DSS سیستم اطلاعات رایانه محور است.

DSS  سیستم اطلاعات کاملاً انعطاف پذیر و تعاملی است.

ساختار DSS : از عناصر زیر تشکیل شده است :

1.       سیستم مدیریت مدل :

این سیستم بخش اصلی DSS است و مدلهای مورد نیاز آن قرار دارند و از اجزاء تشکیل شده :1-پایگاه مدل 2- سیستم مدیریت مدل .

2- سیستم مدیریت داده ها :

     این سیستم داده ها مورد نیاز سیستم را شامل می شود و از 2 جزء تشکیل شده است :1-  پایگاه                  

     داده 2- سیستم مدیریت پایگاه داده.

     3- مدیریت رابطه کاربر :

      این بخش وظیفه تعامل کاربر با سیستم را بر عهده دارد .

زمینه کاربرد DSS :

1 .شرکتهای حما ونقل : ریلی جهت برنامه ریزی سفرهای و تحلیل و تضمین منابع و کاهش خطرات از DSS استفاده می شود .

2.      در شرکت های بیمه : جهت تحلیل ریسک انواع خدمات ازDSS بهره می گیردد.

3.      در سازمانها :جهت برنامه ریزی و تحلیل اهداف و تضمین منابع استفاده می شود .

فرق DSS با MRS :

MRS گزارشات اداری و برنامه ریزی شده را ارائه می کند ما که خلاصه فروش منطقه ای عناصر در هفته معینی در حالی DSS کمتر ساختاری است و به مدیران این قابلیت را ارائه می کند که با سئوالات (یا-چه-اگر-می شود-..)به آینده نظرداشته باشند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 17:55  توسط دالوند  | 

تعریف : مدلسازی- ارائه راه حل – ارزیابی راه حل – انتخاب – برنامه ریزی و اجرا – ارزیلبی کنترل

DSS = سیستم پشتیبانی از تصمیمات

سیستمی است منتنی بر کامپیوتر که تصمیم گیر را در امر تصمیم گیری کمک می کند و پشتیبانی از تصمیم را فراهم می آورد این سیستم ها به طور خودکار تصمیم نمی گیرند چون درک مشکل ندارند سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری سیستمی است که:

1-    به تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری کمک می کند

2-    برای حل مسائل نیم ساخت یافته و ساخات نایافته مناسب است

3-    دارای تعامل مستقیم با کاربر خود است

4-    دارای مدل های داده ای و تحلیل است

5-    بر مبنای کامپیوتر که این دو مورد آخر اساس تکنولوژی سیستم پشتیبانی از تصمیم را تشکیل می دهند این سیستم در حقیقت از دو حوزه دانش بهره می گیرد یکی

 

امکانات DSS : یا سخت افزار یا نرم افزار

نرم افزار :

1-    ابزار برنامه کاربردی

2-    ابزار مدیریت داده ها

3-    مدلسازی

4-    روش تجزیه و تحلیل آماری

سیستم خبره Es : سیستمی که جایگزین انسان در فرآیند تصمیم گیری می شود

هوش مصنوعی : برنامه ای بسیار بسیار پیشرفته که بتواند تفکر انسان را بخواند دارائه فرآیند توسط تفکر از طریق ماشین

هوش مصنوعی :

هنوز تعریف دقیقی مورد قبول همه دانشمندان این علم باشد برای هوش مصنوعی برای هوش مصنوعی ارائه شده و این امر به هیچ وجه مایه تعجب نسبت هوش مصنوعی را کوشش های تعریف کرده اند که پی ساختن سیستم های کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار ) است که رفتار  انسان وار داشته باشند . سیستم های هوش مصنوعی مانند کتاب می باشند تا زمانی که نوشته نشوند  معلوماتی در خود ندارند دکتر تعریف های که در زمینه ی هوش مصنوعی ارائه شده است بر پایه ی یکی از چهار باور زیر است

1.      سیستمی که به طور منطقی فکر می کند

2.      سیستمی که به طور منطقی عمل می کنند 

3.      سیستمی که مانند انسان فکر  می کنند

4.      سیستمی که مانند انسان عمل می کنند

هوش مصنوعی عبارت است از: مطالعه اینکه چگونه کامپیوترها را می توان وادار به کارهایی که در حال حاضر انسان ها  آنها را بهتر انجام می دهند .

 

ارتباط علوم دیگر :

اگر ما همه علوم را با هم ترکیب کنیم می شود هوش مصنوعی مثل( الکترونیک ، مکانیک ، کامپیوتر)

ماهیت هوش :

1.      در اثر تجربه    اداره شرایط پیچیده عوامل متعدد

2.      در اثر از بین رفتن اطلاعات مهم

3.      تعین اولویت

4.      تغییر سریع وضعیت

5.      تشخیص تصاویر

6.       پردازش علائم و الگوها

7.      خلاقیت و قدرت ذهنی

8.      استفاده از قدرت شود

تفاوت هوش طبیعی و هوش مصنوعی :

ویزگی سیستم خبره Es

1.      می تواند استدلال خود را تشریح کند= اگر به او گفتی چرا برای شما تشریح می کند توضیح می دهد

2.      رفتار خود را نمایش می دهد

3.      استنتاج از روابط پیچیده 1- افزایش تعداد متغیر = قبلی زود جواب می دهند 2- کمبود اطلاعات

4.      می تواند دانش کارشناسان را ذخیره کند = مثل   ماشین توسط اهمیتی که ماشین که خراب می شود از طریق کامپیوتر  

5.      کار در شرایط عدم اطمینان 1- عدم آزمایش کاربر وسیع 2- محدود به مسائل خاص هستند 3- عدم آمادگی برای کار با اطلاعات پیچیده 4- نمی تواند پایگاه دانش خود را اصلاح نماید 5- نگهداری سیستم خیره مشگل است

اجزاء سیستم خبره :

1.      پایگاه دانش : یعنی گرد آوری همه دانش ها تخصص ها و مهارت های در یک زمینه خاص کامپیوتر چالش های موجود برسر راه  پایگاه دانش= گرد آدرس افراد مختلف - منطق فازی- استفاده از قواعد .

2.      موتور استناج یا موتر : اطلاعات که به آن دادیم بررسی می کند و به نتیجه می رسد که به آنها می گویند موجود استناج .

3.      ابزار تشریح = آن که تصمیم گیرنده : استفاده از سیستم خبره چگونه به نتایج خاص رسیده است

4.      ابزار اکتساب دانش= با استفاده از برنامه

5.      وسیله ارتباط کاربر:

سیستم ANN = همان Es است که می تواند خودش را اصلاح نماید

سیستم OAS= سیستم اتوماسیون اداری سیستمی است که به درد کارکنان دفتری می خورد و هیچ گونه عملیات پردازشی یا فکری انجام نمی دهند سیستم OAS مانند دبیر خانه عمل می کند اعمالی نظیر  ثبت ، مرتب کردند پخش کردند و بایگانی را بر عهده دارد .

رابطه اتوماسیون و بهروری:در کارهای خدمات قابل لمس نیست .

1.      باعث استفاده از نیروی کار توام با کاهش هزینه – کارائی بالا

2.      زمان کم کارائی بیشتر

3.      کیفیت بهتر مدیریت و تصمیم گیری بهتر

4.      افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد

5.      اثر بخشی بیشتر بااستفاده از اطلاعات موجود در سازمان

 

مزایای اتوماسیون اداری :

1- مزایای مستقیم :

1.      کنترل بهتر در کار = تقسیم کار کمتر

2.      تبدیل اطلاعات از یک شکل به یک شکل دیگر کمتر می شود

3.      سازمان دهی بهتر پرسنل

4.      فعالیت های غیر مولد

2- مزایای غیر مستقیم :

1.      وابستگی کمتر به ادارات برای

2.      نیاز کمتر به تشریفات و کنترل

3.      رضایت بیشتر مشتری

4.      رقابت بیشتر سازمان

 

  

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 16:10  توسط دالوند  | 
قیمت های  مورخه ۲۲/۰۱/۱۳۸۸
 
 کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۱۹۰۰ تومان

کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۴۷۹۵ تومان

کارت شارژ اعتباری ۱۰تیراژ هر عدد ۹۶۰۰ تومان

کارت شارژ اعتباری ۵ تیراژ هر عدد۴۹۵۰ تومان

سیم ایرانسل هر عدد۶۶۰۰ تومان 

شماره حساب جهت واریز به حساب ۰۱۰۱۳۳۲۰۰۴۰۰۵بانک صادرات و ۰۱۰۱۳۸۰۷۱۳۰۰۰بانک ملی  بنام مرتضی دالوند .

آدرس : دورود لرستان بلوار شهید بهشتی (۶۰ متری ) نرسیده به میدان آزادگان طبقه همکف پست بانک۰ تلفن تماس ۰۶۶۵۴۲۲۴۸۶۷ وهمرا ۰۹۱۶۳۶۵۶۴۹۲

 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین 1388ساعت 15:27  توسط دالوند  | 
قیمت های  مورخه ۲۱/۰۱/۱۳۸۸
 
 کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۱۹۱۰ تومان

کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۴۷۹۵ تومان

کارت شارژ اعتباری ۱۰تیراژ هر عدد ۹۶۲۵ تومان

کارت شارژ اعتباری ۵ تیراژ هر عدد۴۹۵۰ تومان

سیم ایرانسل هر عدد۶۶۰۰ تومان 

شماره حساب جهت واریز به حساب ۰۱۰۱۳۳۲۰۰۴۰۰۵بانک صادرات و۰۱۰۱۳۸۰۷۱۳۰۰۰بانک ملی  بنام مرتضی دالوند .

آدرس : دورود لرستان بلوار شهید بهشتی (۶۰ متری ) نرسیده به میدان آزادگان طبقه همکف ژست بانک۰ تلفن تماس ۰۶۶۵۴۲۲۴۸۶۷ وهمرا ۰۹۱۶۳۶۵۶۴۹۲

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم فروردین 1388ساعت 10:38  توسط دالوند  | 
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم فروردین 1388ساعت 10:35  توسط دالوند  | 
چارز داروین  : زندگی تلاش دائمی است  پس هیچ گاه آرام وساکت ننشین
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم فروردین 1388ساعت 15:20  توسط دالوند  | 
قیمت های  مورخه ۲۰/۰۱/۱۳۸۸
 
 کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۱۹۲۰ تومان

کارت شارژ ۵۰۰۰ تومانی ایرانسل تیراژ هر عدد   ۴۷۹۵ تومان

کارت شارژ اعتباری ۱۰تیراژ هر عدد ۹۶۲۵ تومان

کارت شارژ اعتباری ۵ تیراژ هر عدد۴۹۵۰ تومان

سیم ایرانسل هر عدد۶۶۰۰ تومان 

شماره حساب جهت واریز به حساب ۰۱۰۱۳۳۲۰۰۴۰۰۵بانک صادرات و۰۱۰۱۳۸۰۷۱۳۰۰۰بانک ملی  بنام مرتضی دالوند .

آدرس : دورود لرستان بلوار شهید بهشتی (۶۰ متری ) نرسیده به میدان آزادگان طبقه همکف ژست بانک۰ تلفن تماس ۰۶۶۵۴۲۲۴۸۶۷ وهمرا ۰۹۱۶۳۶۵۶۴۹۲

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 15:31  توسط دالوند  |  نظر بدهید
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم فروردین 1388ساعت 14:56  توسط دالوند  |